Täältä voit lähettää palautetta.
 
Instrumentointien, automaation ja sähköistyksen asennusurakointi.

Instrumentointien asennukset, koestukset ja käyttöönotto ammattitaidolla ja pitkäaikaisella kokemuksella.

Urakat myös "aluerajat" ylittäen, toteutukset "yhdeltä luukulta" (A-ryhmän urakoitsija).
     -vastuurajat eri asennuslajien välillä selkiytyvät
          - aikataulutukset selkiytyvät
              - Koestusten ja käyttöönoton sujuvuus parantuu
Myös automaation sovellukset ja toteutus yhteistyössä Teacon Oy:n kanssa.

Web Design by Plus Verkot Oy